Selected publications(論文選集)

2022(25篇)

 1. Hirohito Yamaguchi#, Jung-Mao Hsu#, Wen-Hao Yang# and Mien-Chie Hung*. Mechanism regulating PD-L1 expression in cancers and associated opportunities for novel small-molecule therapeutics. Nature Reviews Clinical Oncology, 19(5):287-305, 2022 May.
 2. Yoon-Koo Kang, Li-Tzong Chen, Min-Hee Ryu, Do-Youn Oh, Sang Cheul Oh, Hyun Cheol Chung, Keun-Wook Lee, Takeshi Omori, Kohei Shitara, Shinichi Sakuramoto, Ik-Joo Chung, Kensei Yamaguchi, Ken Kato, Sun Jin Sym, Shigenori Kadowaki, Kunihiro Tsuji, Jen-Shi Chen, Li-Yuan Bai, Sung-Yong Oh, Yasuhiro Choda, Hisateru Yasui, Kentaro Takeuchi, Yoshinori Hirashima, Shunsuke Hagihara and Narikazu Boku*. Nivolumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy in patients with HER2-negative, untreated, unresectable advanced or recurrent gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ATTRACTION-4): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncology, 23(2):234-247, 2022 Feb.
 3. Lili Feng#, Zhenyu Liu#, Chaofeng Li#, Zhenhui Li#, Xiaoying Lou#, Lizhi Shao#, Yunlong Wang, Yan Huang, Haiyang Chen, Xiaolin Pang, Shuai Liu, Fang He, Jian Zheng, Xiaochun Meng, Peiyi Xie, Guanyu Yang, Yi Ding, Mingbiao Wei, Jingping Yun, Mien-Chie Hung, Weihua Zhou, Daniel R Wahl, Ping Lan, Jie Tian* and Xiangbo Wan*. Development and validation of a radiopathomics model to predict pathological complete response to neoadjuvant chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer: a multicentre observational study. Lancet Digital Health, 4(1):e8-e17, 2022 Jan.
 4. Rodney Cheng-En Hsieh, Sunil Krishnan, Ren-Chin Wu, Akash R Boda, Arthur Liu, Michelle Winkler, Wen-Hao Hsu, Steven Hsesheng Lin, Mien-Chie Hung, Li-Chuan Chan, Krithikaa Rajkumar Bhanu, Anupallavi Srinivasamani, Ricardo Alexandre De Azevedo, Yung-Chih Chou, Ronald A DePinho, Matthew Gubin, Eduardo Vilar, Chao Hsien Chen, Ravaen Slay, Priyamvada Jayaprakash, Shweta Mahendra Hegde, Genevieve Hartley, Spencer T Lea, Rishika Prasad, Brittany Morrow, Coline Agnes Couillault, Madeline Steiner, Chun-Chieh Wang, Bhanu Prasad Venkatesulu, Cullen Taniguchi, Yon Son Betty Kim, Junjie Chen, Nils-Petter Rudqvist and Michael A Curran*. ATR-mediated CD47 and PD-L1 up-regulation restricts radiotherapy-induced immune priming and abscopal responses in colorectal cancer. Science Immunology, 7(72):eabl9330, 2022 Jun.
 5. Mincheng Yu†, Zheng Chen†, Qiang Zhou†, Bo Zhang†, Jinlong Huang†, Lei Jin, Binghai Zhou, Shuang Liu, Jiuliang Yan, Xiaoqiang Li, Wentao Zhang, Chunxiao Liu, Bo Hu, Peiyao Fu, Chenhao Zhou, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Jian Zhou, Jia Fan, Ning Ren*, Mien-Chie Hung*, Lei Guo*, Hui Li* and Qinghai Ye*. PARG inhibition limits HCC progression and potentiates the efficacy of immune checkpoint therapy. Journal of Hepatology, 77(1):140-151, 2022 Jul.
 6. Yu-Yi Chu, Mei-Kuang Chen, Yongkun Wei, Heng-Huan Lee, Weiya Xia, Ying-Nai Wang, Clinton Yam, Jennifer L Hsu, Hung-Ling Wang, Wei-Chao Chang, Hirohito Yamaguchi, Zhou Jiang, Chunxiao Liu, Ching-Fei Li, Lei Nie, Li-Chuan Chan, Yuan Gao, Shao-Chun Wang, Jinsong Liu, Shannon N Westin, Sanghoon Lee, Anil K Sood, Liuqing Yang, Gabriel N Hortobagyi, Dihua Yu* and Mien-Chie Hung*. Targeting the ALK/CDK9-Y19 kinase cascade sensitizes ovarian and breast tumors to PARP inhibition via destabilization of the P-TEFb complex. Nature Cancer, 3(10):1211-1227, 2022 Oct.
 7. Poyee Lau#, Guanxiong Zhang#, Shuang Zhao#, Long Liang, Hailun Zhang, Guowei Zhou, Mien-Chie Hung, Xiang Chen* and Hong Liu*. Sphingosine kinase 1 promotes tumor immune evasion by regulating the MTA3-PD-L1 axis. Cellular & Molecular Immunology, 19(10):1153-1167, 2022 Sep.
 8. Yaohua Zhang#, Chengcao Sun#, Yajuan Li#, Juan Qin#, Kaushik Amancherla, Ying Jing, Qingsong Hu, Ke Liang, Zhao Zhang, Youqiong Ye, Lisa A. Huang, Tina K. Nguyen, Sergey D. Egranov, Zilong Zhao, Andrew Wu, Yutao Xi, Jun Yao, Mien-Chie Hung, George A. Calin, Jie Cheng, Bora Lim, Lorenz H. Lehmann, Joe-Elie Salem, Douglas B. Johnson, Michael A. Curran, Dihua Yu, Leng Han, Radbod Darabi, Liuqing Yang*, Javid J. Moslehi* and Chunru Lin*. Hormonal therapies up-regulate MANF and overcome female susceptibility to immune checkpoint inhibitor myocarditis. Science Translational Medicine, 14(669):eabo1981, 2022 Nov.
 9. Yen-Ho Lai, Chia-Yu Su, Hung-Wei Cheng, Chao-Yi Chu, Long-Bin Jeng, Chih-Sheng Chiang*, Woei-Cherng Shyu* and San-Yuan Chen*. Stem cell–nanomedicine system as a theranostic bio-gadolinium agent for targeted neutron capture therapy. Nature Communications, 14:285, 2023 Jan.
 10. Yun-Long Wang#, Wan-Wen Zhao#, Shao-Mei Bai, Li-Li Feng, Shu-Ying Bie, Li Gong, Fang Wang, Ming-Biao Wei, Wei-Xing Feng, Xiao-Lin Pang, Cao-Litao Qin, Xin-Ke Yin, Ying-Nai Wang, Weihua Zhou, Daniel R. Wahl, Quentin Liu, Ming Chen*, Mien-Chie Hung* and Xiang-Bo Wan*. MRNIP condensates promote DNA double-strand break sensing and end resection. Nature Communications, 13(1):2638, 2022, May.
 11. Mitesh J Borad*, Li-Yuan Bai, Donald Richards, Kabir Mody, Joleen Hubbard, Sun Young Rha, John Soong, Daniel McCormick, Emmett Tse, Daniel O'Brien, Ahmad Bayat, Daniel Ahn, S Lindsey Davis, Joon Oh Park and Do-Youn Oh. Silmitasertib Plus Gemcitabine and Cisplatin First-Line Therapy in Locally Advanced/Metastatic Cholangiocarcinoma: a Phase 1b/2 Study. Hepatology, 2022 Sep.
 12. Cheng-Chieh Lin, Chia-Ing Li, Ya-Ling Juan, Chiu-Shong Liu, Chih-Hsueh Lin, Shing-Yu Yang and Tsai-Chung Li*. Joint effect of blood pressure and glycemic variation on the risk of cardiovascular morbidity and mortality in persons with type 2 diabetes. Metabolism, 136:155308, 2022 Nov.
 13. Xixi Zhao#, Yongkun Wei#, Yu-Yi Chu, Yintao Li, Jung-Mao Hsu, Zhou Jiang, Chunxiao Liu, Jennifer L Hsu, Wei-Chao Chang, Riyao Yang, Li-Chuan Chan, Jingkun Qu, Shuqun Zhang, Haoqiang Ying, Dihua Yu* and Mien-Chie Hung*. Phosphorylation and stabilization of PD-L1 by CK2 suppresses dendritic cell function. Cancer Research, 82(11):2185-2195, 2022 Jun.
 14. Jian Tu#, Zijun Huo#, Yao Yu, Dandan Zhu, An Xu, Mo-Fan Huang, Ruifeng Hu, Ruoyu Wang, Julian A. Gingold, Yi-Hung Chen, Kuang-Lei Tsai, Nicolas R. Forcioli-Conti, Sarah X. L. Huang, Thomas R. Webb, Jie Su, Danielle A. Bazer, Peilin Jia, Jason T. Yustein, Lisa L. Wang, Mien-Chie Hung, Zhongming Zhao, Chad D. Huff, Jingnan Shen, Ruiying Zhao* and Dung-Fang Lee*. Hereditary retinoblastoma iPSC model reveals aberrant spliceosome function driving bone malignancies. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(16):e2117857119, 2022 Apr.
 15. Kevin Chih-Yang Huang*, Chia-Ying Lai, Wei-Ze Hung, Hsin-Yu Chang, Pei-Chun Lin, Shu-Fen Chiang, Tao-Wei Ke, Ji-An Liang, An-Cheng Shiau, Pei-Chen Yang, William Tzu-Liang Chen and K.S. Clifford Chao*. A novel engineered AAV-based neoantigen vaccine in combination with radiotherapy eradicates tumors. Cancer Immunology Research, 11(1):123-136, 2023 Jan.
 16. Qiang Zhou#, Yirui Yin#, Mincheng Yu#, Dongmei Gao, Jialei Sun, Zhangfu Yang, Jialei Weng, Wanyong Chen, Manar Atyah, Yinghao Shen, Qinghai Ye, Chia-Wei Li, Mien-Chie Hung, Qiongzhu Dong*, Chenhao Zhou* and Ning Ren*. GTPBP4 promotes hepatocellular carcinoma progression and metastasis via the PKM2 dependent glucose metabolism. Redox Biology, 56:102458, 2022 Oct.
 17. Shao-Chun Wang*#, I-Wen Chou# and Mien-Chie Hung*. Natural tannins as anti-SARS-CoV-2 compounds. International Journal of Biological Sciences, 18(12):4669-4676, 2022 Jul.
 18. Chen-Shiou Wu, Hsiu-Mei Chiang, Yeh Chen, Chung-Yu Chen, Hsiao-Fan Chen, Wen-Chi Su, Wei-Jan Wang, Yu-Chi Chou, Wei-Chao Chang, Shao-Chun Wang and Mien-Chie Hung*. Prospects of Coffee Leaf against SARS-CoV-2 Infection. International Journal of Biological Sciences, 18(12):4677-4689, 2022 Jul.
 19. Li-Yuan Bai, Chung-Pin Li, Yan-Shen Shan, Shih-Chang Chuang, Jen-Shi Chen, Nai-Jung Chiang, Yen-Yang Chen, Hsiao-Hui Tsou, Mei-Hsing Chuang, Chang-Fang Chiu, Tsang-Wu Liu and Li-Tzong Chen*. A prospective phase II study of biweekly S-1, leucovorin, and gemcitabine in elderly patients with locally advanced or metastatic pancreatic adenocarcinoma - The Taiwan Cooperative Oncology Group T1217 study. European Journal of Cancer, 173:123-132, 2022 Sep.
 20. Yunfei Wen*, Anca Chelariu-Raicu, Sujanitha Umamaheswaran, Alpa M Nick, Elaine Stur, Pahul Hanjra, Dahai Jiang, Nicholas B Jennings, Xiuhui Chen, Sara Corvigno, Deanna Glassman, Gabriel Lopez-Berestein, Jinsong Liu, Mien-Chie Hung and Anil K Sood*. Endothelial p130cas confers resistance to anti-angiogenesis therapy. Cell Reports, 38(4):110301, 2022 Jan.
 21. Tsung-Wei Chen, Wei-Ze Hung, Shu-Fen Chiang, William Tzu-Liang Chen, Tao-Wei Ke, Ji-An Liang, Chih-Yang Huang, Pei-Chen Yang, Kevin Chih-Yang Huang* and K.S. Clifford Chao*. Dual inhibition of TGFβ signaling and CSF1/CSF1R reprograms tumor-infiltrating macrophages and improves response to chemotherapy via suppressing PD-L1. Cancer Letters, 543:215795, 2022 Sep.
 22. Kevin Chih-Yang Huang*, Shu-Fen Chiang, Hsin-Yu Chang, William Tzu-Liang Chen, Pei-Chen Yang, Tsung-Wei Chen, Ji-An Liang, An-Cheng Shiau, Tao-Wei Ke and K.S. Clifford Chao*. Engineered sTRAIL-armed MSCs overcome STING deficiency to enhance the therapeutic efficacy of radiotherapy for immune checkpoint blockade. Cell Death & Disease, 13(7):610, 2022 Jul.
 23. Yun-Long Wang#, Wan-Wen Zhao#, Shao-Mei Bai#, Yan Ma, Xin-Ke Yin, Li-Li Feng, Guang-Dong Zeng, Fang Wang, Wei-Xing Feng, Jian Zheng, Ying-Nai Wang, Bing Zeng, Quentin Liu*, Mien-Chie Hung* and Xiang-Bo Wan*. DNA damage-induced paraspeckle formation enhances DNA repair and tumor radioresistance by recruiting ribosomal protein P0. Cell Death & Disease, 13(8):709, 2022 Aug.
 24. Marc Schwab, Ignazio de Trizio, Moheb Ghobrial, Jau-Ye Shiu, Oguzkan Sürücü, Francesco Girolamo, Mariella Errede, Murat Yilmaz, Johannes Haybaeck, Alessandro Moiraghi, Philippe P. Monnier, Sean E. Lawler, Jeffrey Greenfield, Ivan Radovanovic, Karl Frei, Ralph Schlapbach, Viola Vogel, Daniela Virgintino, Katrien De Bock and Thomas Wälchli*. Nucleolin is an onco-fetal protein expressed in human fetal brain development and reactivated in human glial brain tumors regulating angiogenesis and vascular metabolism. JCI Insight, 2023 (in press).
 25. Ching-Yun Hsieh, Ching-Chan Lin, Yu-Wen Huang, Jong-Hang Chen, Yung-An Tsou, Ling-Chu Chang, Chi-Chen Fan, Chen-Yuan Lin and Wei-Chao Chang*. Macrophage secretory IL-1β promotes docetaxel resistance in head and neck squamous carcinoma via SOD2/CAT-ICAM1 signaling. JCI Insight, 7(23):e157285, 2022 Dec.

2021(21篇)

 1. Yajuan Li#, Zhi Tan#, Yaohua Zhang#, Zhao Zhang, Qingsong Hu, Ke Liang, Yao Jun, Youqiong Ye, Yi-Chuan Li, Chunlai Li, Lan Liao, Jianming Xu, Zhen Xing, Yinghong Pan, Sujash S Chatterjee, Tina K Nguyen, Heidi Hsiao, Sergey D Egranov, Nagireddy Putluri, Cristian Coarfa, David H Hawke, Preethi H Gunaratne, Kuang-Lei Tsai, Leng Han, Mien-Chie Hung, George A Calin, Fares Namour, Jean-Louis Guéant, Ania C Muntau, Nenad Blau, V Reid Sutton, Manuel Schiff, François Feillet*, Shuxing Zhang*, Chunru Lin* and Liuqing Yang*. A noncoding RNA modulator potentiates phenylalanine metabolism in mice. Science, 373(6555):662-673, 2021 Aug.
 2. Juan W Valle*, Arndt Vogel, Crystal S Denlinger, Aiwu Ruth He, Li-Yuan Bai, Rashida Orlova, Eric Van Cutsem, Jorge Adeva, Li-Tzong Chen, Radka Obermannova, Thomas J Ettrich, Jen-Shi Chen, Harpreet Wasan, Allicia C Girvan, Wei Zhang, Jiangang Liu, Chunlao Tang, Philip J Ebert, Amit Aggarwal, Samuel C McNeely, Brian A Moser, Joana M Oliveira, Roberto Carlesi, Richard A Walgren and Do-Youn Oh. Addition of ramucirumab or merestinib to standard first-line chemotherapy for locally advanced or metastatic biliary tract cancer: a randomised, double-blind, multicentre, phase 2 study. Lancet Oncology, 22(10):1468-1482, 2021 Oct.
 3. Chunxiao Liu†, Zhengyu Zha†, Chenhao Zhou†, Yeh Chen, Weiya Xia, Ying-Nai Wang, Heng-Huan Lee, Yirui Yin, Meisi Yan, Chiung-Wen Chang, Li-Chuan Chan, Yufan Qiu, Hui Li, Chia-Wei Li, Jung-Mao Hsu, Jennifer L. Hsu, Shao-Chun Wang, Ning Ren* and Mien-Chie Hung*. Ribonuclease 7-driven activation of ROS1 is a new potential therapeutic target in hepatocellular carcinoma. Journal of Hepatology, 74(4):907-918, 2021 Apr.
 4. Zhou Jiang, Seung-Oe Lim, Meisi Yan, Jennifer L Hsu, Jun Yao, Yongkun Wei, Shih-Shin Chang, Hirohito Yamaguchi, Heng-Huan Lee, Baozhen Ke, Jung-Mao Hsu, Li-Chuan Chan, Gabriel N Hortobagyi, Liuqing Yang, Chunru Lin, Dihua Yu and Mien-Chie Hung*. TYRO3 induces anti-PD-1/PD-L1 therapy resistance by limiting innate immunity and tumoral ferroptosis. Journal of Clinical Investigation, 131(8):e139434, 2021 Apr.
 5. Jaebeom Cho, Hye-Young Min, Ho Jin Lee, Seung Yeob Hyun, Jeong Yeon Sim, Myungkyung Noh, Su Jung Hwang, Shin-Hyung Park, Hye-Jin Boo, Hyo-Jong Lee, Sungyoul Hong, Rang-Woon Park, Young Kee Shin, Mien-Chie Hung and Ho-Young Lee*. RGS2-mediated translational control mediates cancer cell dormancy and tumor relapse. Journal of Clinical Investigation, 131(1):e136779, 2021 Jan.
 6. Junwei Hou*, Jung-Mao Hsu and Mien-Chie Hung*. Molecular mechanisms and functions of pyroptosis in inflammation and antitumor immunity. Molecular Cell, 81(22):4579-4590, 2021 Nov.
 7. Wen-Jen Lin, Pei-Chun Shen, Hsiu-Cheng Liu, Yi-Chun Cho, Min-Kung Hsu, I-Chen Lin, Fang-Hsin Chen, Juan-Cheng Yang, Wen-Lung Ma and Wei-Chung Cheng*. LipidSig: a web-based tool for lipidomic data analysis. Nucleic Acids Research, 49(W1):W336-W345, 2021 Jul.
 8. Yalan Deng, Xianghou Xia, Yang Zhao, Zilong Zhao, Consuelo Martinez, Wenjuan Yin, Jun Yao, Qinglei Hang, Weiche Wu, Jie Zhang, Yang Yu, Weiya Xia, Fan Yao, Di Zhao, Yutong Sun, Haoqiang Ying, Mien-Chie Hung* and Li Ma*. Glucocorticoid receptor regulates PD-L1 and MHCI in pancreatic cancer cells to promote immune evasion and immunotherapy resistance. Nature Communications, 12:7014, 2021 Dec.
 9. Heng-Huan Lee#, Ying-Nai Wang#, Wen-Hao Yang#, Weiya Xia, Yongkun Wei, Li-Chuan Chan, Yu-Han Wang, Zhou Jiang, Shouping Xu, Jun Yao, Yufan Qiu, Yi-Hsin Hsu, Wei-Lun Hwang, Meisi Yan, Jong-Ho Cha, Jennifer L. Hsu, Jia Shen, Yuanqing Ye, Xifeng Wu, Ming-Feng Hou, Lin-Ming Tseng, Shao-Chun Wang, Mei-Ren Pan, Chin-Hua Yang, Yuan-Liang Wang, Hirohito Yamaguchi, Da Pang, Gabriel N. Hortobagyi, Dihua Yu and Mien-Chie Hung*. Human ribonuclease 1 serves as a secretory ligand of ephrin A4 receptor and induces breast tumor initiation. Nature Communications, 12(1):2788, 2021 May.
 10. Riyao Yang*#, Linlin Sun#, Ching-Fei Li, Yu-Han Wang, Jun Yao, Hui Li, Meisi Yan, Wei-Chao Chang, Jung-Mao Hsu, Jong-Ho Cha, Jennifer L. Hsu, Cheng-Wei Chou, Xian Sun, Yalan Deng, Chao-Kai Chou, Dihua Yu and Mien-Chie Hung*. Galectin-9 interacts with PD-1 and TIM-3 to regulate T cell death and is a target for cancer immunotherapy. Nature Communications, 12:832, 2021 Feb.
 11. Yi-Chuan Li, Ti-Chun Chao, Hee Jong Kim, Timothy Cholko, Shin-Fu Chen, Guojie Li, Laura Snyder, Kotaro Nakanishi, Chia-En Chang, Kenji Murakami, Benjamin A Garcia, Thomas G Boyer* and Kuang-Lei Tsai*. Structure and non-canonical Cdk8 activation mechanism within an Argonaute-containing Mediator kinase module. Science Advances, 7(3):eabd4484, 2021 Jan.
 12. Morteza Aramesh*, Diana Stoycheva, Ioana Sandu, Stephan J Ihle, Tamara Zünd, Jau-Ye Shiu, Csaba Forró, Mohammad Asghari, Margherita Bernero, Sebastian Lickert, Annette Oxenius, Viola Vogel and Enrico Klotzsch*. Nanoconfinement of microvilli alters gene expression and boosts T cell activation. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(40):e2107535118, 2021 Oct.
 13. Chih-Wei Lin, Yu-Jen Wang, Ting-Yen Lai, Tsui-Ling Hsu, Shin-Ying Han, Han-Chung Wu, Chia-Ning Shen, Van Dang, Ming-Wei Chen, Lan-Bo Chen and Chi-Huey Wong. Homogeneous antibody and CAR-T cell with improved effector functions targeting SSEA-4 glycan on pancreatic cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118 (50):e2114774118, 2021 Dec.
 14. Chia-Ing Jan#, Shi-Wei Huang#, Peter Canoll, Jeffrey N Bruce, Yu-Chuan Lin, Chih-Ming Pan, Hsin-Man Lu, Shao-Chih Chiu* and Der-Yang Cho*. Targeting human leukocyte antigen G with chimeric antigen receptors of natural killer cells convert immunosuppression to ablate solid tumors. Journal for ImmunoTherapy of Cancer, 9(10):e003050, 2021 Oct.
 15. Wei-Chung Cheng, Chun-Yu Chang, Chia-Chien Lo, Chih-Ying Hsieh, Ting-Ting Kuo, Guan-Chin Tseng, Sze-Ching Wong, Shu-Fen Chiang, Kevin Chih-Yang Huang, Liang-Chuan Lai, Tzu-Pin Lu, K.S. Clifford Chao* and Yuh-Pyng Sher*. Identification of theranostic factors for patients developing metastasis after surgery for early-stage lung adenocarcinoma. Theranostics, 11(8):3661-3675, 2021 Jan.
 16. Hung-Wei Cheng, Hsin-Yi Tsao, Chih-Sheng Chiang* and San-Yuan Chen*. Advances in magnetic nanoparticle-mediated cancer immune-theranostics. Advanced Healthcare Materials, 10(1):e2001451, 2021 Jan.
 17. Yu-Sen Lin, Ting-Ting Kuo, Chia-Chien Lo, Wei-Chung Cheng, Wei-Chao Chang, Guan-Chin Tseng, Shih-Ting Bai, Yu-Kai Huang, Chih-Ying Hsieh, Han-Shui Hsu, Yi-Fan Jiang, Chen-Yuan Lin, Liang-Chuan Lai, Xing-Guo Li and Yuh-Pyng Sher*. ADAM9 functions as a transcriptional regulator to drive angiogenesis in esophageal squamous cell carcinoma. International Journal of Biological Sciences, 17(14):3898-3910, 2021 Sep.
 18. Chih-Sheng Chiang, I-Ju Shih, Pei-Wei Shueng, Min Kao, Li-Wen Zhang, Shuo-Fu Chen, Ming-Hong Chen* and Tse-Ying Liu*. Tumor cell-targeting radiotherapy in the treatment of glioblastoma multiforme using linear accelerators. Acta Biomaterialia, 125:300-311, 2021 Apr.
 19. Yu-Hao He, Ming-Hsin Yeh, Hsiao-Fan Chen, Tsu-Shing Wang, Ruey-Hong Wong, Ya-Ling Wei, Thanh Kieu Huynh, Dai-Wei Hu, Fang-Ju Cheng, Jhen-Yu Chen, Shu-Wei Hu, Chia-Chen Huang, Yeh Chen, Jiaxin Yu, Wei-Chung Cheng, Pei-Chun Shen, Liang-Chih Liu, Chih-Hao Huang, Ya-Jen Chang and Wei-Chien Huang*. ERα determines the chemo-resistant function of mutant p53 involving the switch between lincRNA-p21 and DDB2 expressions. Molecular Therapy-Nucleic Acids, 25:536-553, 2021 Aug.
 20. Shu-Hsuan Liu#, Kai-Wen Hsu#, Yo-Liang Lai, Yu-Feng Lin, Fang-Hsin Chen, Pei-Hwa Peng, Li-Jie Lin, Heng-Hsiung Wu, Chia-Yang Li, Shu-Chi Wang, Min-Zu Wu, Yuh-Pyng Sher* and Wei-Chung Cheng*. Systematic identification of clinically relevant miRNAs for potential miRNA-based therapy in lung adenocarcinoma. Molecular Therapy-Nucleic Acids, 25(3):1-10, 2021 May.
 21. Yuan-Liang Wang#, Chuan-Chun Lee#, Yi-Chun Shen, Pei-Le Lin, Wan-Rong Wu, You-Zhe Lin, Wei-Chung Cheng, Han Chang, Yu Hung, Yi-Chun Cho, Liang-Chih Liu, Wei-Ya Xia, Jin-Huei Ji, Ji-An Liang, Shu-Fen Chiang, Chang-Gong Liu, Jun Yao, Mien-Chie Hung* and Shao-Chun Wang*. Evading immune surveillance via tyrosine phosphorylation of nuclear PCNA. Cell Reports, 36(8):109537, 2021 Aug.

2020(13篇)

 1. Daqian Xu*, Zheng Wang, Yan Xia, Fei Shao, Weiya Xia, Yongkun Wei, Xinjian Li, Xu Qian, Jong-Ho Lee, Linyong Du, Yanhua Zheng, Guishuai Lv, Jia-shiun Leu, Hongyang Wang, Dongming Xing, Tingbo Liang, Mien-Chie Hung* and Zhimin Lu*. The gluconeogenic enzyme PCK1 phosphorylates INSIG1/2 for lipogenesis. Nature, 580(7804):530-535, 2020 Apr.
 2. Hong Liu*, Xinwei Kuang, Yongchang Zhang, Youqiong Ye, Jialu Li, Long Liang, Zuozhong Xie, Liang Weng, Jia Guo, Hui Li, Fangyu Ma, Xiaodan Chen, Shuang Zhao, Juan Su, Nong Yang, Fang Fang, Yang Xie, Juan Tao, Jianglin Zhang, Mingliang Chen, Cong Peng, Lunquan Sun, Xin Zhang, Jing Liu, Leng Han, Xiaowei Xu, Mien-Chie Hung and Xiang Chen*. ADORA1 inhibition promotes tumor immune evasion by regulating the ATF3-PD-L1 axis. Cancer Cell, 37(3):324-339, 2020 Mar.
 3. Xinxin Song#, Zhuan Zhou#, Hongchun Li#, Yifan Xue, Xinghua Lu, Ivet Bahar, Oliver Kepp, Mien-Chie Hung, Guido Kroemer and Yong Wan*. Pharmacological suppression of B7-H4 glycosylation restores antitumor immunity in immune-cold breast cancers. Cancer Discovery, 10(12):1872-1893, 2020 Dec.
 4. Yaohua Zhang#, Yajuan Li#, Qingsong Hu, Yutao Xi, Zhen Xing, Zhao Zhang, Lisa Huang, Jianbo Wu, Ke Liang, Tina K Nguyen, Sergey D Egranov, Chengcao Sun, Zilong Zhao, David H Hawke, Jin Li, Deqiang Sun, Jean J Kim, Ping Zhang, Jie Cheng, Abid Farida, Mien-Chie Hung, Leng Han, Radbod Darabi, Chunru Lin* and Liuqing Yang*. The LncRNA H19 alleviates muscular dystrophy through stabilizing dystrophin. Nature Cell Biology, 22(11):1332-1345, 2020 Nov.
 5. Junwei Hou, Rongce Zhao, Weiya Xia, Chiung-Wen Chang, Yun You, Jung-Mao Hsu, Lei Nie, Yeh Chen, Yu-Chuan Wang, Chunxiao Liu, Wei-Jan Wang, Yun Wu, Baozhen Ke, Jennifer L. Hsu, Kebin Huang, Zu Ye, Yi Yang, Xianghou Xia, Yintao Li, Chia-Wei Li, Bin Shao, John A. Tainer and Mien-Chie Hung*. PD-L1-mediated gasdermin C expression switches apoptosis to pyroptosis in cancer cells and facilitates tumor necrosis. Nature Cell Biology, 22(10):1264-1275, 2020 Oct.
 6. Shu-Hsuan Liu, Pei-Chun Shen, Chen-Yang Chen, An-Ni Hsu, Yi-Chun Cho, Yo-Liang Lai, Fang-Hsin Chen, Chia-Yang Li, Shu-Chi Wang, Ming Chen, I-Fang Chung and Wei-Chung Cheng*. DriverDBv3: a multi-omics database for cancer driver gene research. Nucleic Acids Research, 48(D1):D863-D870, 2020 Jan.
 7. Yen-Liang Liu*, Evan P Perillo, Phyllis Ang, Mirae Kim, Duc Trung Nguyen, Katherine Blocher, Yu-An Chen, Cong Liu, Ahmed M Hassan, Huong T Vu, Yuan-I Chen, Andrew K Dunn and Hsin-Chih Yeh*. Three-Dimensional Two-Color Dual-Particle Tracking Microscope for Monitoring DNA Conformational Changes and Nanoparticle Landings on Live Cells. ACS Nano, 14(7):7927-7939, 2020 Jul.
 8. Chih-Wei Lin, Jia Xie, Ding Zhang, Kyung Ho Han, Geramie Grande, Nicholas C Wu, Zhuo Yang, Kyungmoo Yea and Richard A Lerner*. Immunity against cancer cells may promote their proliferation and metastasis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(1):426-431, 2020 Jan.
 9. Ching-Chan Lin, Yu-Kai Huang, Chia-Fong Cho, Yu-Sen Lin, Chia-Chien Lo, Ting-Ting Kuo, Guan-Chin Tseng, Wei-Chung Cheng, Wei-Chao Chang, Tzu-Hung Hsiao, Liang-Chuan Lai, Jin-Yuan Shih, Yu-Huei Liu, K.S. Clifford Chao, Jennifer L Hsu, Pei-Chih Lee, Xian Sun, Mien-Chie Hung and Yuh-Pyng Sher*. Targeting positive feedback between BASP1 and EGFR as a therapeutic strategy for lung cancer progression. Theranostics, 10(24):10925-10939, 2020 Aug.
 10. Chi-Chen Fan, Sheng-Ta Tsai, Chen-Yuan Lin, Ling-Chu Chang, Juan-Cheng Yang, Guan-Yu Chen, Yuh-Pyng Sher, Shao-Chun Wang, Michael Hsiao and Wei-Chao Chang*. EFHD2 contributes to non-small cell lung cancer cisplatin resistance by the activation of NOX4-ROS-ABCC1 axis. Redox Biology, 34:101571, 2020 Jul.
 11. Yi-Wen Chen, Ming-You Shie, Chien-Hsuan Hsiao, Yu-Chun Liang, Ben Wang and I-Wen Peter Chen*. Synthesis of high-quality monolayer tungsten disulfide with chlorophylls and its application for enhancing bone regeneration. npj 2D Materials and Applications, 4:34, 2020 Oct.
 12. Chia-Ing Li, Hui-Man Cheng, Chiu-Shong Liu, Chih-Hsueh Lin, Wen-Yuan Lin, Mu-Cyun Wang, Shing-Yu Yang, Tsai-Chung Li* and Cheng-Chieh Lin*. Association of glucose variation and lower extremity amputation incidence in individuals with type 2 diabetes: a nationwide retrospective cohort study. Diabetologia, 63(1):194-205, 2020 Jan.
 13. Shao-Chun Wang#, Yeh Chen#, Yu-Chuan Wang, Wei-Jan Wang, Chia-Shin Yang, Chia-Ling Tsai, Mei-Hui Hou, Hsiao-Fan Chen, Yi-Chun Shen and Mien-Chie Hung*. Tannic acid suppresses SARS-CoV-2 as a dual inhibitor of the viral main protease and the cellular TMPRSS2 protease. American Journal of Cancer Research, 10(12):4538-4546, 2020 Dec.

2019(11篇)

 1. Heng-Huan Lee, Ying-Nai Wang, Weiya Xia, Chia-Hung Chen, Kun-Ming Rau, Leiguang Ye, Yongkun Wei, Chao-Kai Chou, Shao-Chun Wang, Meisi Yan, Chih-Yen Tu, Te-Chun Hsia, Shu-Fen Chiang, K.S. Clifford Chao, Ignacio I. Wistuba, Jennifer L. Hsu, Gabriel N. Hortobagyi and Mien-Chie Hung*. Removal of N-linked glycosylation enhances PD-L1 detection and predicts anti-PD-1/PD-L1 therapeutic efficacy. Cancer Cell, 36(2):168-178, 2019 Aug.
 2. Hui Li#, Chia-Wei Li#, Xiaoqiang Li, Qingqing Ding, Lei Guo, Shuang Liu, Chunxiao Liu, Chien-Chen Lai, Jung-Mao Hsu, Qiongzhu Dong, Weiya Xia, Jennifer L Hsu, Hirohito Yamaguchi, Yi Du, Yun-Ju Lai, Xian Sun, Paul B Koller, Qinghai Ye and Mien-Chie Hung*. MET inhibitors promote liver tumor evasion of the immune response by stabilizing PDL1. Gastroenterology, 56(6):1849-1861, 2019 May.
 3. Ying Zhu#, Jing Yang#, Da Xu#, Xiao-Mei Gao#, Ze Zhang#, Jennifer L Hsu, Chia-Wei Li, Seung-Oe Lim, Yuan-Yuan Sheng, Yu Zhang, Jian-Hua Li, Qin Luo, Yan Zheng, Yue Zhao, Lu Lu, Hu-Liang Jia, Mien-Chie Hung*, Qiong-Zhu Dong* and Lun-Xiu Qin*. Disruption of tumour-associated macrophage trafficking by the osteopontin-induced colony-stimulating factor-1 signalling sensitises hepatocellular carcinoma to anti-PD-L1 blockade. Gut, 68(9): 1653-1666, 2019 Sep.
 4. Li-Chuan Chan, Chia-Wei Li, Weiya Xia, Jung-Mao Hsu, Heng-Huan Lee, Jong-Ho Cha, Hung-Ling Wang, Wen-Hao Yang, Er-Yen Yen, Wei-Chao Chang, Zhengyu Zha, Seung-Oe Lim, Yun-Ju Lai, Chunxiao Liu, Jielin Liu, Qiongzhu Dong, Yi Yang, Linlin Sun, Yongkun Wei, Lei Nie, Jennifer L Hsu, Hui Li, Qinghai Ye, Manal M Hassan, Hesham M Amin, Ahmed O Kaseb, Xin Lin, Shao-Chun Wang and Mien-Chie Hung*. IL-6/JAK1 pathway drives PD-L1 Y112 phosphorylation to promote cancer immune evasion. Journal of Clinical Investigation, 129(8):3324-3338, 2019 Jul.
 5. Jong-Ho Cha, Li-Chuan Chan, Chia-Wei Li, Jennifer L Hsu and Mien-Chie Hung*. Mechanisms controlling PD-L1 expression in cancer. Molecular Cell, 76(3):359-370, 2019 Nov.
 6. Lei Nie#, Yongkun Wei#, Fei Zhang, Yi-Hsin Hsu, Li-Chuan Chan, Weiya Xia, Baozhen Ke, Cihui Zhu, Rong Deng, Jun Tang, Jun Yao, Yu-Yi Chu, Xixi Zhao, Ye Han, Junwei Hou, Longfei Huo, How-Wen Ko, Wan-Chi Lin, Hirohito Yamaguchi, Jung-Mao Hsu, Yi Yang, Dean N. Pan, Jennifer L. Hsu, Celina G. Kleer, Nancy E. Davidson, Gabriel N. Hortobagyi and Mien-Chie Hung*. CDK2-mediated site-specific phosphorylation of EZH2 drives and maintains triple-negative breast cancer. Nature Communications, 10(1):5114, 2019 Nov.
 7. Tsai-Chung Li, Chia-Ing Li, Chiu-Shong Liu, Wen-Yuan Lin, Chih-Hsueh Lin, Sing-Yu Yang, Jen-Huai Chiang and Cheng-Chieh Lin*. Development and validation of prediction models for the risks of diabetes-related hospitalization and in-hospital mortality in patients with type 2 diabetes. Metabolism, 85:38-47, 2018 Aug.
 8. Shih-Han Kao, Wei-Chung Cheng, Yi-Ting Wang, Han-Tsang Wu, Han-Yu Yeh, Yu-Ju Chen, Ming-Hsui Tsai and Kou-Juey Wu*. Regulation of miRNA Biogenesis and Histone Modification by K63-Polyubiquitinated DDX17 Controls Cancer Stem-like Features. Cancer Research, 79(10):2549-2563, 2019 May.
 9. Qiongzhu Dong#, Yi Du#, Hui Li, Chunxiao Liu, Yongkun Wei, Mei-Kuang Chen, Xixi Zhao, Yu-Yi Chu, Yufan Qiu, Lunxiu Qin, Hirohito Yamaguchi* and Mien-Chie Hung*. EGFR and c-MET cooperate to enhance resistance to PARP inhibitors in hepatocellular carcinoma. Cancer Research, 79(4):819-829, 2019 Feb.
 10. Zhuo Yang, Yue Wan, Pingdong Tao, Min Qiang, Xue Dong, Chih-Wei Lin, Guang Yang, Tianqing Zheng* and Richard A Lerner*. A cell-cell interaction format for selection of high affinity antibodies to membrane proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(30):14971-14978, 2019 Jul.
 11. Chao-Kai Chou, Yen-Liang Liu, Yuan-I Chen, Po-Jung Huang, Pei-Hsiang Tsou, Chun-Te Chen, Heng-Huan Lee, Ying-Nai Wang, Jennifer L. Hsu, Jin-Fong Lee, Thomas E. Yankeelov, Jun Kameoka*, Hsin-Chih Yeh* and Mien-Chie Hung*. Digital receptor occupancy assay in quantifying on- and off-target binding affinities of therapeutic antibodies. ACS Sensors, 5(2):296-302, 2020 Feb.

2018(11篇)

 1. Chih-Sheng Chiang, Yu-Jung Lin, Rachel Lee, Yen-Ho Lai, Hung-Wei Cheng, Chia-Hung Hsieh*, Woei-Cherng Shyu* and San-Yuan Chen*. Combination of fucoidan-based magnetic nanoparticles and immunomodulators enhances tumour-localized immunotherapy. Nature Nanotechnology, 13:746–54, 2018 Aug.
 2. Pei-Chih Lee#, Yueh-Fu Fang#, Hirohito Yamaguchi, Wei-Jan Wang, Tse-Ching Chen, Xuan Hong, Baozhen Ke, Weiya Xia, Yongkun Wei, Zhengyu Zha, Yan Wang, Han-Pin Kuo, Chih-Wei Wang, Chih-Yen Tu, Chia-Hung Chen, Wei-Chien Huang, Shu-Fen Chiang, Lei Nie, Junwei Hou, Chun-Te Chen, Longfei Huo, Wen-Hao Yang, Rong Deng, Katsuya Nakai, Yi-Hsin Hsu, Shih-Shin Chang, Tai-Jan Chiu, Jun Tang, Ran Zhang, Li Wang, Bingliang Fang, Ting Chen, Kwok-Kin Wong, Jennifer L Hsu and Mien-Chie Hung*. Targeting PKCδ as a therapeutic strategy against the heterogeneity of EGFR inhibitor resistance in EGFR-mutant lung cancer. Cancer Cell, 34(6):954-969, 2018 Dec.
 3. Ying-Nai Wang#, Heng-Huan Lee#, Chao-Kai Chou, Wen-Hao Yang, Yongkun Wei, Chun-Te Chen, Jun Yao, Jennifer L Hsu, Cihui Zhu, Haoqiang Ying, Yuanqing Ye, Wei-Jan Wang, Seung-Oe Lim, Weiya Xia, How-Wen Ko, Xiuping Liu, Chang-Gong Liu, Xifeng Wu, Huamin Wang, Donghui Li, Laura R Prakash, Matthew H Katz, Yaan Kang, Michael Kim, Jason B Fleming, David Fogelman, Milind Javle, Anirban Maitra and Mien-Chie Hung*. Angiogenin/ribonuclease 5 is an EGFR ligand and a serum biomarker for erlotinib sensitivity in pancreatic cancer. Cancer Cell, 33(4):752-769, 2018 Apr.
 4. Chia-Wei Li#, Seung-Oe Lim#, Ezra M Chung, Yong-Soo Kim, Andrew H Park, Jun Yao, Jong-Ho Cha, Weiya Xia, Li-Chuan Chan, Taewan Kim, Shih-Shin Chang, Heng-Huan Lee, Chao-Kai Chou, Yen-Liang Liu, Hsin-Chih Yeh, Evan P Perillo, Andrew K Dunn, Chu-Wei Kuo, Kay-Hooi Khoo, Jennifer L Hsu, Yun Wu, Jung-Mao Hsu, Hirohito Yamaguchi, Tzu-Hsuan Huang, Aysegul A Sahin, Gabriel N Hortobagyi, Stephen S Yoo and Mien-Chie Hung*. Eradication of triple-negative breast cancer cells by targeting glycosylated PD-L1. Cancer Cell, 33(2):187-201, 2018 Feb.
 5. Jau-Ye Shiu, Lina Aires, Zhe Lin and Viola Vogel*. Nanopillar force measurements reveal actin-cap-mediated YAP mechanotransduction. Nature cell Biology, 20:262-271, 2018 Feb.
 6. Jong-Ho Cha, Wen-Hao Yang, Weiya Xia, Yongkun Wei, Li-Chuan Chan, Seung-Oe Lim, Chia-Wei Li, Taewan Kim, Shih-Shin Chang, Heng-Huan Lee, Jennifer L Hsu, Hung-Ling Wang, Chu-Wei Kuo, Wei-Chao Chang, Sirwan Hadad, Colin A Purdie, Aaron M McCoy, Shirong Cai, Yizheng Tu, Jennifer K Litton, Elizabeth A Mittendorf, Stacy L Moulder, William F Symmans, Alastair M Thompson, Helen Piwnica-Worms, Chung-Hsuan Chen, Kay-Hooi Khoo and Mien-Chie Hung*. Metformin promotes antitumor immunity via endoplasmic reticulum-associated degradation of PD-L1. Molecular Cell, 71(4):606-620, 2018 Aug.
 7. Lixin Wan*, Kexin Xu, Yongkun Wei, Jinfang Zhang, Tao Han, Christopher Fry, Zhao Zhang, Yao Vickie Wang, Liyu Huang, Min Yuan, Weiya Xia, Wei-Chao Chang, Wen-Chien Huang, Chien-Liang Liu, Yuan-Ching Chang, Jinsong Liu, Yun Wu, Victor X Jin, Xiangpeng Dai, Jianfeng Guo, Jia Liu, Shulong Jiang, Jin Li, John M Asara, Myles Brown*, Mien-Chie Hung* and Wenyi Wei*. Phosphorylation of EZH2 by AMPK suppresses PRC methyltransferase activity and oncogenic function. Molecular Cell, 69(2):279-291, 2018 Jan.
 8. F Karine Flem-Karlsen, Øystein Fodstad, Ming Tan and Caroline E Nunes-Xavier*. B7-H3 in cancer - beyond immune regulation. Trends in Cancer, 4(6):401-404, 2018 Jun.
 9. Jung-Mao Hsu#, Weiya Xia#, Yi-Hsin Hsu#, Li-Chuan Chan#, Wen-Hsuan Yu, Jong-Ho Cha, Chun-Te Chen, Hsin-Wei Liao, Chu-Wei Kuo, Kay-Hooi Khoo, Jennifer L Hsu, Chia-Wei Li, Seung-Oe Lim, Shih-Shin Chang, Yi-Chun Chen, Guo-Xin Ren and Mien-Chie Hung*. STT3-dependent PD-L1 accumulation on cancer stem cells promotes immune evasion. Nature Communications, 9(1):1908, 2018 May.
 10. Jung-Mao Hsu#, Chia-Wei Li#, Yun-Ju Lai and Mien-Chie Hung*. Posttranslational modifications of PD-L1 and their applications in cancer therapy. Cancer Research, 78:6349-6353, 2018 Nov.
 11. Wen-Hao Yang, Jong-Ho Cha, Weiya Xia, Heng-Huan Lee, Li-Chuan Chan, Ying-Nai Wang, Jennifer L Hsu, Guoxin Ren and Mien-Chie Hung*. Juxtacrine signaling inhibits antitumor immunity by upregulating PD-L1 expression. Cancer Research, 78(14):3761-3768, 2018 Jul.