論文集

2022

 • Mincheng Yu, Zheng Chen, Qiang Zhou, Bo Zhang, Jinlong Huang, Lei Jin, Binghai Zhou, Shuang Liu, Jiuliang Yan, Xiaoqiang Li, Wentao Zhang, Chunxiao Liu, Bo Hu, Peiyao Fu, Chenhao Zhou, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Jian Zhou, Jia Fan, Ning Ren, Mien-Chie Hung, Lei Guo, Hui Li, Qinghai Ye. PARG inhibition limits HCC progression and potentiates the efficacy of immune checkpoint therapy. Journal of Hepatology. 2022 Jul;77(1):140-151. PubMed
 • Chen-Shiou Wu, Hsiu-Mei Chiang, Yeh Chen, Chung-Yu Chen, Hsiao-Fan Chen, Wen-Chi Su, Wei-Jan Wang, Yu-Chi Chou, Wei-Chao Chang, Shao-Chun Wang, Mien-Chie Hung. Prospects of Coffee Leaf against SARS-CoV-2 Infection. International Journal of Biological Sciences. 2022 Jul 11;18(12):4677-4689. PubMed
 • Shao-Chun Wang, I-Wen Chou, Mien-Chie Hung. Natural tannins as anti-SARS-CoV-2 compounds. International Journal of Biological Sciences. 2022 Jul 11;18(12):4669-4676. PubMed
 • Xixi Zhao#, Yongkun Wei#, Yu-Yi Chu, Yintao Li, Jung-Mao Hsu, Zhou Jiang, Chunxiao Liu, Jennifer L Hsu, Wei-Chao Chang, Riyao Yang, Li-Chuan Chan, Jingkun Qu, Shuqun Zhang, Haoqiang Ying, Dihua Yu, Mien-Chie Hung. Phosphorylation and Stabilization of PD-L1 by CK2 Suppresses Dendritic Cell Function. Cancer Research. 2022 Jun 6;82(11):2185-2195. PubMed
 • Jia-Hau Yen, Wei-Chieh Huang, Shu-Ching Lin, Yi-Wen Huang, Wan-Ting Chio, Gregory J Tsay, Mien-Chie Hung, Sheng-Teng Huang. Metabolic remodeling in tumor-associated macrophages contributing to antitumor activity of cryptotanshinone by regulating TRAF6-ASK1 axis. Molecular Therapy Oncolytics. 2022 Jun 22;26:158-174. PubMed
 • Hirohito Yamaguchi#, Jung-Mao Hsu#, Wen-Hao Yang#, Mien-Chie Hung. Mechanisms regulating PD-L1 expression in cancers and associated opportunities for novel small-molecule therapeutics. Nature Reviews Clinical Oncology. 2022 May;19(5):287-305. PubMed
 • Yun-Long Wang#, Wan-Wen Zhao#, Shao-Mei Bai, Li-Li Feng, Shu-Ying Bie, Li Gong, Fang Wang, Ming-Biao Wei, Wei-Xing Feng, Xiao-Lin Pang, Cao-Litao Qin, Xin-Ke Yin, Ying-Nai Wang, Weihua Zhou, Daniel R Wahl, Quentin Liu, Ming Chen, Mien-Chie Hung, Xiang-Bo Wan. MRNIP condensates promote DNA double-strand break sensing and end resection. Nature Communications. 2022 May 12;13(1):2638. PubMed
 • Yunfei Wen, Anca Chelariu-Raicu, Sujanitha Umamaheswaran, Alpa M Nick, Elaine Stur, Pahul Hanjra, Dahai Jiang, Nicholas B Jennings, Xiuhui Chen, Sara Corvigno, Deanna Glassman, Gabriel Lopez-Berestein, Jinsong Liu, Mien-Chie Hung, Anil K Sood. Endothelial p130cas confers resistance to anti-angiogenesis therapy. Cell Reports. 2022 Jan 25;38(4):110301. PubMed
 • You-Zhe Lin, Shu-Hsuan Liu, Wan-Rong Wu, Yi-Chun Shen, Yuan-Liang Wang, Chien-Ching Liao, Pei-Le Lin, Han Chang, Liang-Chih Liu, Wei-Chung Cheng, Shao-Chun Wang. miR-4759 suppresses breast cancer through immune checkpoint blockade. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 Dec 16;20:241-251. PubMed
 • Khuong T L Nguyen, Jhih-Yi Chiou, You-Chi Liu, Fang-Ju Cheng, Yi-Cheng Shen, Chao-Jung Chen, Chih-Hsin Tang, Wei-Chien Huang, Chia-Hung Chen, Chih-Yen Tu. l-lactic acidosis confers insensitivity to PKC inhibitors by competing for uptake via monocarboxylate transporters. Journal of Cellular Physiology. 2022 Jan;237(1):934-948. PubMed

2021

 • Farnaz Shamsi#, Chih-Hao Wang#, Yu-Hua Tseng. The evolving view of thermogenic adipocytes — ontogeny, niche and function. Nature Reviews Endocrinology. 2021 Dec;17(12):726-744. PubMed
 • Yalan Deng, Xianghou Xia, Yang Zhao, Zilong Zhao, Consuelo Martinez, Wenjuan Yin, Jun Yao, Qinglei Hang, Weiche Wu, Jie Zhang, Yang Yu, Weiya Xia, Fan Yao, Di Zhao, Yutong Sun, Haoqiang Ying, Mien-Chie Hung, Li Ma. Glucocorticoid receptor regulates PD-L1 and MHCI in pancreatic cancer cells to promote immune evasion and immunotherapy resistance. Nature Communications, 2021 Dec 6;12(1):7041. PubMed
 • You-Zhe Lin, Shu-Hsuan Liu, Wan-Rong Wu, Yi-Chun Shen, Yuan-Liang Wang, Chien-Ching Liao, Pei-Le Lin, Han Chang, Liang-Chih Liu, Wei-Chung Cheng, Shao-Chun Wang. miR-4759 suppresses breast cancer through immune checkpoint blockade. Computational and Structural Biotechnology Journal, 2021 Dec 16;20:241-251. PubMed
 • Silpa Gampala, Jer-Yen Yang. Hedgehog Pathway Inhibitors against Tumor Microenvironment. Cells, 2021 Nov 12;10(11):3135. PubMed
 • Junwei Hou, Jung-Mao Hsu, Mien-Chie Hung. Molecular mechanisms and functions of pyroptosis in inflammation and antitumor immunity. Molecular Cell, 2021 Nov 18;81(22):4579-4590. PubMed
 • Peng Ye, Xiaoxia Chi, Jong-Ho Cha, Shahang Luo, Guanghui Yang, Xiuwen Yan, Wen-Hao Yang. Potential of E3 Ubiquitin Ligases in Cancer Immunity: Opportunities and Challenges. Cells. 2021 Nov 25;10(12):3309. PubMed
 • Shu-Hsuan Liu, Kai-Wen Hsu, Yo-Liang Lai, Yu-Feng Lin, Fang-Hsin Chen, Pei-Hwa Peng, Li-Jie Lin, Heng-Hsiung Wu, Chia-Yang Li, Shu-Chi Wang, Min-Zu Wu, Yuh-Pyng Sher, Wei-Chung Cheng. Systematic identification of clinically relevant miRNAs for potential miRNA-based therapy in lung adenocarcinoma. Molecular Therapy-Nucleic Acids. 2021 May 1;25:1-10. PubMed
 • Shih-Kai Chiang, Shuen-Ei Chen, Ling-Chu Chang. The Role of HO-1 and Its Crosstalk with Oxidative Stress in Cancer Cell Survival. Cells. 2021 Sep 13;10(9):2401. PubMed
 • Yufan Qiu, Yi Yang, Riyao Yang, Chunxiao Liu, Jung-Mao Hsu, Zhou Jiang, Linlin Sun, Yongkun Wei, Chia-Wei Li, Dihua Yu, Jin Zhang, Mien-Chie Hung. Activated T cell-derived exosomal PD-1 attenuates PD-L1-induced immune dysfunction in triple-negative breast cancer. Oncogene. 2021 Aug;40(31):4992-5001. PubMed
 • Yuan-Liang Wang, Chuan-Chun Lee, Yi-Chun Shen, Pei-Le Lin, Wan-Rong Wu, You-Zhe Lin, Wei-Chung Cheng, Han Chang, Yu Hung, Yi-Chun Cho, Liang-Chih Liu, Wei-Ya Xia, Jin-Huei Ji, Ji-An Liang, Shu-Fen Chiang, Chang-Gong Liu, Jun Yao, Mien-Chie Hung, Shao-Chun Wang. Evading immune surveillance via tyrosine phosphorylation of nuclear PCNA. Cell Reports. 2021 Aug 24;36(8):109537. PubMed
 • Wei-Jan Wang, Hong-Yue Lai, Fei Zhang, Wan-Jou Shen, Pei-Yu Chu, Hsin-Yin Liang, Ying-Bin Liu, Ju-Ming Wang. MCL1 participates in leptin-promoted mitochondrial fusion and contributes to drug resistance in gallbladder cancer. JCI Insight. 2021 Aug 9;6(15):e135438. PubMed
 • Mirae Kim, Soonwoo Hong, Thomas E Yankeelov, Hsin-Chih Yeh, Yen-Liang Liu. Deep Learning-Based classification of Breast Cancer Cells Using Transmembrane Receptor Dynamics. Bioinformatics. 2021 Aug 13;38(1):243-249. PubMed
 • Thanh Kieu Huynh, Chih-Hao Huang, Jhen-Yu Chen, Jin-Han Yao, Yi-Shiang Yang, Ya-Ling Wei, Hsiao-Fan Chen, Chia-Hung Chen, Chih-Yen Tu, Yuan-Man Hsu, Liang-Chih Liu, Wei-Chien Huang. miR-221 confers lapatinib resistance by negatively regulating p27 kip1 in HER2-positive breast cancer. Cancer Science. 2021 Oct;112(10):4234-4245. PubMed
 • Yen-Ting Chiang, Yi-Chung Chien, Yu-Heng Lin, Hui-Hsuan Wu, Dung-Fang Lee, Yung-Luen Yu. The Function of the Mutant p53-R175H in Cancer. Cancers. 2021 Aug 13;13(16):4088. PubMed
 • Yu-Hao He, Ming-Hsin Yeh, Hsiao-Fan Chen, Tsu-Shing Wang, Ruey-Hong Wong, Ya-Ling Wei, Thanh Kieu Huynh, Dai-Wei Hu, Fang-Ju Cheng, Jhen-Yu Chen, Shu-Wei Hu, Chia-Chen Huang, Yeh Chen, Jiaxin Yu, Wei-Chung Cheng, Pei-Chun Shen, Liang-Chih Liu, Chih-Hao Huang, Ya-Jen Chang, Wei-Chien Huang. ERα determines the chemo-resistant function of mutant p53 involving the switch between lincRNA-p21 and DDB2 expressions. Molecular Therapy-Nucleic Acids. 2021 Aug 8;25:536-553. PubMed
 • Jeffrey Yung-Chuan Chao, Hsin-Chuan Chang, Jeng-Kai Jiang, Chih-Yung Yang, Fang-Hsin Chen, Yo-Liang Lai, Wen-Jen Lin, Chia-Yang Li, Shu-Chi Wang, Muh-Hwa Yang, Yu-Feng Lin, Wei-Chung Cheng. Using bioinformatics approaches to investigate driver genes and identify BCL7A as a prognostic gene in colorectal cancer. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 Jul 1;19:3922-3929. PubMed
 • Chia-Hung Chen#, Bo-Wei Wang#, Yu-Chun Hsiao#, Chun-Yi Wu, Fang-Ju Cheng, Te-Chun Hsia, Chih-Yi Chen, Yihua Wang, Zhang Weihua, Ruey-Hwang Chou, Chih-Hsin Tang, Yun-Ju Chen, Ya-Ling Wei, Jennifer L Hsu, Chih-Yen Tu, Mien-Chie Hung, Wei-Chien Huang. PKCδ-mediated SGLT1 upregulation confers the acquired resistance of NSCLC to EGFR TKIs. Oncogene. 2021 Jul;40(29):4796-4808. PubMed
 • Wen-Jen Lin, Pei-Chun Shen, Hsiu-Cheng Liu, Yi-Chun Cho, Min-Kung Hsu, I-Chen Lin, Fang-Hsin Chen, Juan-Cheng Yang, Wen-Lung Ma, Wei-Chung Cheng. LipidSig: a web-based tool for lipidomic data analysis. Nucleic Acids Research. 2021 Jul 2;49(W1):W336-W345. PubMed
 • Tzu-Ping Ko, Yu-Chuan Wang, Chia-Ling Tsai, Chia-Shin Yang, Mei-Hui Hou, Yeh Chen. Crystal structure and functional implication of a bacterial cyclic AMP-AMP-GMP synthetase. Nucleic Acids Research. 2021 May 7;49(8):4725-4737. PubMed
 • Heng-Huan Lee#, Ying-Nai Wang#, Wen-Hao Yang#, Weiya Xia, Yongkun Wei, Li-Chuan Chan, Yu-Han Wang, Zhou Jiang, Shouping Xu, Jun Yao, Yufan Qiu, Yi-Hsin Hsu, Wei-Lun Hwang, Meisi Yan, Jong-Ho Cha, Jennifer L Hsu, Jia Shen, Yuanqing Ye, Xifeng Wu, Ming-Feng Hou, Lin-Ming Tseng, Shao-Chun Wang, Mei-Ren Pan, Chin-Hua Yang, Yuan-Liang Wang, Hirohito Yamaguchi, Da Pang, Gabriel N Hortobagyi, Dihua Yu, Mien-Chie Hung. Human ribonuclease 1 serves as a secretory ligand of ephrin A4 receptor and induces breast tumor initiation. Nature Communications, 12(1):2788, 2021 May.  PubMed
 • Zhou Jiang, Seung-Oe Lim, Meisi Yan, Jennifer L Hsu, Jun Yao, Yongkun Wei, Shih-Shin Chang, Hirohito Yamaguchi, Heng-Huan Lee, Baozhen Ke, Jung-Mao Hsu, Li-Chuan Chan, Gabriel N Hortobagyi, Liuqing Yang, Chunru Lin, Dihua Yu, Mien-Chie Hung. TYRO3 induces anti-PD-1/PD-L1 therapy resistance by limiting innate immunity and tumoral ferroptosis. Journal of Clinical Investigation, 131(8):139434, 2021 Apr.  PubMed
 • Chunxiao Liu, Zhengyu Zha, Chenhao Zhou, Yeh Chen, Weiya Xia, Ying-Nai Wang, Heng-Huan Lee, Yirui Yin, Meisi Yan, Chiung-Wen Chang, Li-Chuan Chan, Yufan Qiu, Hui Li, Chia-Wei Li, Jung-Mao Hsu, Jennifer L Hsu, Shao-Chun Wang, Ning Ren, Mien-Chie Hung. Ribonuclease 7-driven activation of ROS1 is a potential therapeutic target in hepatocellular carcinoma. Journal of Hepatology, 74(4):907-918, 2021 Apr. PubMed
 • Riyao Yang#, Linlin Sun#, Ching-Fei Li, Yu-Han Wang, Jun Yao, Hui Li, Meisi Yan, Wei-Chao Chang, Jung-Mao Hsu, Jong-Ho Cha, Jennifer L Hsu, Cheng-Wei Chou, Xian Sun, Yalan Deng, Chao-Kai Chou, Dihua Yu, Mien-Chie Hung. Galectin-9 interacts with PD-1 and TIM-3 to regulate T cell death and is a target for cancer immunotherapy. Nature Communications, 12(1):832, 2021 Feb.  PubMed
 • Fang-Ju Cheng#, Chia-Hung Chen#, Wen-Chen Tsai, Bo-Wei Wang, Meng-Chieh Yu, Te-Chun Hsia, Ya-Ling Wei, Yu-Chun Hsiao, Dai-Wei Hu, Chien-Yi Ho, Tzong-Shiun Li, Chun-Yi Wu, Wen-Yu Chou, Yung-Luen Yu, Chih-Hsin Tang, Chih-Yi Chen, Chuan-Mu Chen, Jennifer L Hsu, Hsiao-Fan Chen, Yeh Chen, Chih-Yen Tu, Mien-Chie Hung, Wei-Chien Huang. Cigarette smoke-induced LKB1/AMPK pathway deficiency reduces EGFR TKI sensitivity in NSCLC. Oncogene. 2021 Feb;40(6):1162-1175. PubMed
 • Xin-Ke Yin#, Yun-Long Wang#, Fei Wang#, Wei-Xing Feng, Shao-Mei Bai, Wan-Wen Zhao, Li-Li Feng, Ming-Biao Wei, Cao-Litao Qin, Fang Wang, Zhi-Li Chen, Hong-Jun Yi, Yan Huang, Pei-Yi Xie, Taewan Kim, Ying-Nai Wang, Jun-Wei Hou, Chia-Wei Li, Quentin Liu, Xin-Juan Fan, Mien-Chie Hung, Xiang-Bo Wan. PRMT1 enhances oncogenic arginine methylation of NONO in colorectal cancer. Oncogene. 2021 Feb;40(7):1375-1389. PubMed
 • Jaebeom Cho, Hye-Young Min, Ho Jin Lee, Seung Yeob Hyun, Jeong Yeon Sim, Myungkyung Noh, Su Jung Hwang, Shin-Hyung Park, Hye-Jin Boo, Hyo-Jong Lee, Sungyoul Hong, Rang-Woon Park, Young Kee Shin, Mien-Chie Hung, Ho-Young Lee. RGS2-mediated translational control mediates cancer cell dormancy and tumor relapse. Journal of Clinical Investigation. 2021 Jan 4;131(1):e136779. PubMed
 • Wei-Chung Cheng, Chun-Yu Chang, Chia-Chien Lo, Chih-Ying Hsieh, Ting-Ting Kuo, Guan-Chin Tseng, Sze-Ching Wong, Shu-Fen Chiang, Kevin Chih-Yang Huang, Liang-Chuan Lai, Tzu-Pin Lu, K S Clifford Chao, Yuh-Pyng Sher. Identification of theranostic factors for patients developing metastasis after surgery for early-stage lung adenocarcinoma. Theranostics. 2021 Jan 26;11(8):3661-3675. PubMed

2020

 • Shao-Chun Wang, Yeh Chen, Yu-Chuan Wang, Wei-Jan Wang, Chia-Shin Yang, Chia-Ling Tsai, Mei-Hui Hou, Hsiao-Fan Chen, Yi-Chun Shen, Mien-Chie Hung. Tannic acid suppresses SARS-CoV-2 as a dual inhibitor of the viral main protease and the cellular TMPRSS2 protease. American Journal of Cancer Research, 10(12):4538-4546, 2020 Dec.  PubMed
 • Junwei Hou, Rongce Zhao, Weiya Xia, Chiung-Wen Chang, Yun You, Jung-Mao Hsu, Lei Nie, Yeh Chen, Yu-Chuan Wang, Chunxiao Liu, Wei-Jan Wang, Yun Wu, Baozhen Ke, Jennifer L Hsu, Kebin Huang, Zu Ye, Yi Yang, Xianghou Xia, Yintao Li, Chia-Wei Li, Bin Shao, John A Tainer, Mien-Chie Hung. PD-L1-mediated gasdermin C expression switches apoptosis to pyroptosis in cancer cells and facilitates tumour necrosis. Nature Cell Biology, 22(10):1264-1275, 2020 Oct. PubMed
 • Yen-Liang Liu, Evan P Perillo, Phyllis Ang, Mirae Kim, Duc Trung Nguyen, Katherine Blocher, Yu-An Chen, Cong Liu, Ahmed M Hassan, Huong T Vu, Yuan-I Chen, Andrew K Dunn, Hsin-Chih Yeh. Three-Dimensional Two-Color Dual-Particle Tracking Microscope for Monitoring DNA Conformational Changes and Nanoparticle Landings on Live Cells. ACS Nano, 14(7):7927-7939, 2020 Jul.  PubMed
 • Chiao-Fang Teng, Ting Wang, Tzu-Hua Wu, Jia-Hui Lin, Fu-Ying Shih, Woei-Cherng Shyu, Long-Bin Jeng. Combination therapy with dendritic cell vaccine and programmed death ligand 1 immune checkpoint inhibitor for hepatocellular carcinoma in an orthotopic mouse model. Therapeutic Advances in Medical Oncology, 12:1758835920922034, 2020 Jun.  PubMed
 • Shu-Hsuan Liu, Pei-Chun Shen, Chen-Yang Chen, An-Ni Hsu, Yi-Chun Cho, Yo-Liang Lai, Fang-Hsin Chen, Chia-Yang Li, Shu-Chi Wang, Ming Chen, I-Fang Chung, Wei-Chung Cheng. DriverDBv3: a multi-omics database for cancer driver gene research. Nucleic Acids Research, 48(D1):D863-D870, 2020 Jan.  PubMed

2019

 • Shih-Han Kao, Wei-Chung Cheng, Yi-Ting Wang, Han-Tsang Wu, Han-Yu Yeh, Yu-Ju Chen, Ming-Hsui Tsai, Kou-Juey Wu. Regulation of miRNA Biogenesis and Histone Modification by K63-Polyubiquitinated DDX17 Controls Cancer Stem-like Features. Cancer Research, 79(10):2549-2563, 2019 May.  PubMed